Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.
Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului,  art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza” (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI

 Data efectuării
tratam.
(zz/ll/an)
 Cultura
şi locul
unde este
situat
terenul
Timpul
aplicării
 Tratamentul efectuat
 Numele, prenumele
pers. responsabile
de efectuarea
tratamentului,
semnătura
Data începerii
recoltării
produsului
agricol
Nr. si data
document
prin care
s-a dat în
consum
populaţiei
 Agentul de
dăunare:
bola / dăunătorul/
buruieni
 Denumire
ppp folosit
 Doza omologată /
doza folosită
Suprafaţa
(ha)
 Cantităţi
utilizate
(kg, l)
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
×

Te ajutăm
să ai grijă de plantele tale

Dacă nu ai găsit încă soluții în articolele noastre sau în discuțiile precendete, începe o discuție nouă iar specialiștii noștri îți vor sări în ajutor.

Discuție nouă despre

Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Informația ta:

Numele tău trebuie să conțină maxim 30 de caractere. Dacă dorești să transmiți detaliile problemei cu care te confrunți, te rugăm să completezi celelalte câmpuri.

Mărimea maximă a documentului este 60 Mo.

Adaugă
Ajută dacă atașezi câteva Imagini sau Clipuri maximum 15 sec


Vrei să afli și mai multe?

Specialiștii noștri participă la discuțiile comunității botaniștii cu informații și soluții utile.
Dacă dorești, poți să începi o discuție despre problema cu care te confrunți.
Citește discuțiile