Targu-Mures: Se deratizeaza conform programului

În urma articolului difuzat de cotidianul Adevărul cu privire la rozătoarele din piaţa 1848, administraţia pieţelor din Târgu-Mureş a solicitat un drept la replică

Administraţia Pieţelor Tîrgu Mureş, cu datele de identificare sus rubricate, prin reprezentant legal, director Moca Teodoru,

Prin prezenta, cu respect, solicităm, în exercitarea dreptului nostru, potrivit art. 10 din Codul deontologic al ziaristului,  publicarea replicii la articolul „Şobolanii fac legea în cartierul Dâmbu Pietros - Locatarii de pe strada Kooos Ferenc trăiesc la un loc cu rozătoarele care vin din Piaţa 1848"  apărut în data de 17 mai 2010, la pagina 3, articol semnat de dl. Ionuţ Mărian.

„Administraţia Pieţelor Tîrgu Mureş consideră articolul ca unul inexact atâta vreme cât autorul nu a avut nici o discuţie preliminară, dacă nu cu directorul instituţiei, măcar cu şeful de piaţă, pentru o informare corectă asupra unui  aspect care ne vizează în mod direct.

Cu referire la cele semnalate precizăm următoarele:

Administraţia Pieţelor dispune în fiecare piaţă de un punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială - ghena de gunoi. În acest punct de colectare se strâng deşeurile rezultate din activitatea comercială de la utilizatorii pieţelor, la sfârşitul programului zilnic de funcţionare. Pentru a înlesni activitatea de comerţ desfăşurată de comercianţi, cu referire la transportul gunoiului, în fiecare piaţă, pe platoul acesteia, există amplasate europubele, respectiv eurocontainere metalice, la care accesul este rapid şi uşor, iar sistemul lor de acoperire asigură etanşeitatea, fiind uşor de manevrat. Acestea, după golirea zilnică, se spală şi se dezinfectează cu soluţie de clor.

După colectarea deşeurilor la locul de producere de către Administraţia Pieţelor, în condiţii salubre, serviciul de salubritate se ocupă de gestionarea deşeurilor folosind sisteme adecvate de colectare şi asigură dirijarea lor spre procesul de reciclare, zilnic.

În aceeaşi ordine de idei, subliniem faptul că, ghena de gunoi din Piaţa 1848, este folosită atât de către utilizatorii pieţei cât şi de Asociaţia de proprietari nr. 178 A, fiind împărţită în două spaţii distincte - una destinată utilizatorilor pieţelor, iar cealaltă locatarilor din imediata-i vecinătate. În aceste condiţii, Administraţia Pieţelor îşi îndeplineşte obligaţiile de colectare, îndepărtare şi neutralizare a deşeurilor solide, rezultate din activitatea comercială, în spaţiul alocat colectării reziduurilor. De asemenea, efectuează operaţiuni de dezinsecţie şi dezinfecţia zilnic. Cât priveşte asupra măsurilor întreprinse de către asociaţia de locatari pentru respectarea normelor sanitare de asigurare a igienei publice, precum şi a regulilor de igienă, astfel încât să nu se creeze disconfort vecinilor sau să constituie un pericol pentru sănătatea publică a comunităţii, nu ne putem pronunţa în această privinţă. Putem însă preciza faptul că deşi, Asociaţia de locatari foloseşte o parte din ghena de gunoi, curăţenia în jurul acesteia este asigurată tot de către personalul angajat al Administraţiei Pieţelor, şi nicidecum de către Asociaţie. De asemenea, la finalul programului de funcţionare al pieţei, zona rămâne curată, prin grija Administraţiei Pieţelor Tîrgu Mureş, fapt care poate fi dovedit atât cu probe foto cât şi video.

Cu referire la acţiunile de combatere a rozătoarelor, întreprinse de către Administraţia Pieţelor, din considerentul că pentru realizarea acestor acţiuni se utilizează pesticide, care prin efectul lor toxic pot afecta starea de sănătate a populaţiei, Administraţia Pieţelor întreprinde măsurile de deratizare de două ori pe an, conform normelor legale, respectiv în luna mai şi luna noiembrie, la un interval de şase luni. Astfel, începând cu 20 mai 2010, demarează acţiunea de deratizare a tuturor pieţelor, Piaţa 1848 fiind programată la data de 21 mai a.c. Menţionăm că aceste tratamente cu pesticide se realizează doar de către operatori calificaţi şi autorizaţi, cu îndrumarea tehnică de specialitate a inspectoratului de poliţie sanitară şi medicină preventivă teritorial. 

În concluzie, considerăm că pentru asigurarea unei igiene publice corespunzătoare şi a salubrităţii în perimetrul pieţelor din Tîrgu Mureş, nu este suficient doar aportul Administraţiei Pieţelor, ci şi al utilizatorilor, consumatorilor, al locatarilor, în speţă, de a respecta regulile elementare de igienă, în privinţa colectării gunoiului, al aruncării deşeurilor în locurile special amenajate şi autorizate sanitar."


Vă mulţumim şi vă asigurăm de tot respectul nostru,


Director,
Moca Teodoru

Prin urmare, regulamentul este regulament iar şobolanii pot defila în voie până pe 21 mai.

 

Sursa: Adevarul.ro